Τριμερές Σύμφωνο, 27-9-1940

Οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας είχαν αρχίσει

1938_naka_yoshi_sangoku

«Καλοί φίλοι σε τρεις χώρες» (1938): Ιαπωνικό ταχυδρομικό δελτάριο με το οποίο εορτάζεται η συμμετοχή της Ιταλίας στο Αντι-Διεθνιστικό Σύμφωνο της την 6η Νοεμβρίου 1937. Στο επάνω μέρος, ο Χίτλερ, ο Κονόε (Fumimaro Konoe) και ο Μουσολίνι.

ήδη από το 1936. Χρονολογικά προηγήθηκε το επονομαζόμενο Χαλύβδινο Σύμφωνο Ιταλίας-Γερμανίας, ακολούθησε η Αντι-Διεθνιστική Συμφωνία Ιαπωνίας-Γερμανίας, και η προσχώρηση της Ιταλίας σε αυτήν, τον Νοέμβριο του 1937. Με αυτά οι τρεις χώρες συνδέθηκαν ανά δύο σε ό,τι ο Μουσολίνι είχε ήδη ονοματίσει  Άξονα ήδη από το 1936. Η δραστήρια εξωτερική πολιτική του Τρίτου Ράιχ υπό τον Γιόαχιμ φον Ρίμπεντροπ είχε κινηθεί σε πολλές κατευθύνσεις από τότε, δηλαδή από το 1936. Π.χ. είχε συνυπογράψει μια ναυτική συμφωνία με την Αγγλία, είχε υπογράψει τις Συμφωνίες του Μονάχου  με την Αγγλία και την Γαλλία, και είχε υπογράψει το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότωφ. Αυτό το τελευταίο είχε οδηγήσει σε κρίση τις γερμανο-ιαπωνικές σχέσεις: η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θεωρούσε ότι με το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότωφ ανατρεπόταν η Αντι-Διεθνιστική Συμφωνία της χώρας με το γερμανικό Ράιχ. Έκτοτε, βεβαίως, οι τρεις χώρες είχαν διεξαγάγει νικηφόρους πολέμους: η Ιαπωνία κατά της Κορέας, της Κίνας και αποικιών της Αγγλίας και της Γαλλίας στον Ειρηνικό, η Ιταλία κατά της Αγγλίας στην Αφρική και είχε καταλάβει το βασίλειο της Αλβανίας’  η Γερμανία είχε προσαρτήσει την Αυστρία, την Σουδητία (Συμφωνία Μονάχου), είχε διασπάσει την Τσεχοσλοβακία, καταλαμβάνοντας την Τσεχία και δημιουργώντας ένα κράτος-μαριονέτα στην Σλοβακία, είχε επίσης καταλάβει το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Δανία και την Νορβηγία’ τέλος είχε νικήσει την Γαλλία, και προετοίμαζε εντατικά την επίθεση κατά της Αγγλίας. Επίσης, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Ρίμπεντροπ-Μολότωφ οι Σοβιετικοί είχαν προσαρτήσει μέρος της Πολωνίας, της Φινλανδίας και τις Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία.  Θα έλεγε, λοιπόν, κάποιος ότι από την πλευρά της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας είχε έρθει η ώρα για ανανέωση των παλαιών δεσμών, και μάλιστα την τριμερή συνεργασία τους: οι εν δυνάμει αντίπαλοι, ΕΣΣΔ και ΗΠΑ τηρούσαν επί του παρόντος ουδετερότητα, αλλά για  πόσο ακόμη θα εξακολουθούσαν να τηρούν αυτή την στάση;

signing_ceremony_for_the_axis_powers_tripartite_pact3b

Υπογραφή του Τριμερούς Συμφώνου στο Βερολίνο, την 27η Σεπτεμβρίου 1940. Στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, καθιστοί από αριστερά προς τα δεξιά: ο αντιπρόσωπος της Ιαπωνίας Σαμπουρό Κουρούσου (Saburō Kurusu), ο αντιπρόσωπος της Ιταλία Γκαλεάτσο Τσιάνο (Galeazzo Ciano) και ο Άντολφ Χίτλερ.

Στο Τριμερές Σύμφωνο δήλωσαν διαδοχικά συμμετοχή:

  1. Η Ουγγαρία (20 Νοεμβρίου 1940)

  2. Η Ρουμανία (23 Νοεμβρίου 1940)

  3. Η Σλοβακία (24 Νοεμβρίου 1940)

  4. Η Βουλγαρία (1η Μαρτίου 1941)

  5. Η Γιουγκοσλαβία (25 Μαρτίου 1941, για μόλις 2 ημέρες, αφού η κυβέρνηση του Ντράγκισα Τσβέτκοβιτς (Dragiša Cvetković)ανατράπηκε στις 27 Μαρτίου 1941, και η χώρα κατακτήθηκε από τους Γερμανούς στις 17 Απριλίου 1941)

  6. Το Ανεξάρτητο Κράτος της Κροατίας (19 Ιουνίου 1941)

 

Οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, θεωρώντας ότι προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη, όπου όλα τα έθνη του κόσμου θα αποκτήσουν χωριστά την κατάλληλη θέση τους, αποφάσισαν να συνταχθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους όσον αφορά τις προσπάθειές τους στην Ευρύτερη Ανατολική Ασία και στις περιοχές της Ευρώπης αντιστοίχως, όπου κύριος στόχος τους είναι να εγκαθιδρύσουν και να διατηρήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων, υπολογισμένη να προαγάγει την αμοιβαία ευμάρεια και ευημερία των ενδιαφερόμενων λαών.

Επιπλέον, είναι η επιθυμία των τριών κυβερνήσεων να επεκτείνουν την συνεργασία τους με την συμμετοχή παρόμοιων εθνών σε άλλες περιοχές του κόσμου καθώς ενδέχεται αυτά τα έθνη να τείνουν να αποδοθούν σε προσπάθειες παρόμοιες με τις δικές τους, ώστε να πραγματοποιηθούν οι τελικές προσδοκίες τους για παγκόσμια ειρήνη.

Συνεπώς, οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας συμφώνησαν στα εξής:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Η Ιαπωνία αναγνωρίζει και σέβεται την ηγεσία της Γερμανίας και της Ιταλίας στην εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η Γερμανία και η Ιταλία αναγνωρίζει και σέβεται την ηγεσία της Ιαπωνίας στην εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων στην ευρύτερη Ανατολική Ασία.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία συμφωνούν να συνεργαστούν στις προσπάθειές τους επί των ως άνω γραμμών. Επιπλέον, αναλαμβάνουν να συνδράμουν η μία την άλλη με πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά μέσα, όταν μία από τις τρεις συμβαλλόμενες Δυνάμεις δεχθεί επίθεση από Δύναμη που επί του παρόντος δεν μετέχει στον Ευρωπαϊκό πόλεμο ή στην σινο-ιαπωνική σύγκρουση.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εν όψει της εφαρμογής του παρόντος Συμφώνου, θα συναντηθούν χωρίς καθυστέρηση τεχνικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων θα οριστούν από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η Γερμανία, η Ιταλία, και η Ιαπωνία βεβαιώνουν ότι οι ως άνω όροι κατά κανέναν τρόπο δεν επηρεάζουν την πολιτική σχέση που υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ καθεμιάς από τις συμβαλλόμενες Δυνάμεις και την Σοβιετική Ρωσία.

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ

Το παρόν Σύμφωνο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την υπογραφή του και θα παραμείνει σε ισχύ επί 10 έτη από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ. Σε κατάλληλο χρόνο πριν από την εκπνοή της ειρημένης προθεσμίας, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη θα επαναπροσέλθουν σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από αυτά.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους υπέγραψαν το παρόν Σύμφωνο και τοποθέτησαν επί του παρόντος Συμφώνου τις υπογραφές τους.

Εις τριπλούν, Βερολίνο, 27η ημέρα του Σεπτεμβρίου, 1940, το 19ο έτος της φασιστικής εποχής, που αντιστοιχεί στην 27η ημέρα του ενάτου μήνα του 15ου έτους της περιόδου Σόουα.

 

Πηγή: http://avalon.law.yale.edu/wwii/triparti.asp
Απόδοση στα ελληνικά: Δημήτρης Κοκκώνης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

ΙΔΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ! Educational ideas for teachers!

Ένα blog για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και όχι μόνο! A blog for teachers!

Αντικλείδι

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

XYZ Contagion

Ο κόσμος σε 360 μοίρες. Το μοναδικό '0% Lies & Errors Free' website. Στιγμές και όψεις της ελληνικής (και όχι μόνο) δημόσιας πραγματικότητας από ένα ιστολόγιο που αγαπάει την έρευνα. Επειδή η αλήθεια είναι μεταδοτική.